Město Neveklov
Město Neveklov

Jablonná nad Vltavou

Jablonná se nachází směrem na severozápad od Neveklova, leží v katastrálním území Jablonná nad Vltavou. V katastrálním území Jablonná nad Vltavou leží i Nebřich a místní části Jablonka a Koníček. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1318. V 2. polovině 19. století tu žilo 242 obyvatel v 27 domech. V roce 2011 zde bylo evidováno 139 obyvatel v 64 domech.

„V kotlině na pravém břehu středního toku stříbropěnné Vltavy, v klínu lesnatých vrchů Bukovce (478 m) a Lonského (430 m) tulí se k sobě chaloupky Jabloné, zastíněné nesčetnými ovocnými stromy. Okolo po svazích a stráních rozložena jsou těžce obdělávaná políčka, z nichž tu a tam vyčnívají veliké, buď jednotlivě nebo ve skupinách sloučené žulové balvany, často obrostlé hustým křovím. Celé okolí Jabloné je pro turistu velmi zajímavé, neboť terén za každým krokem je jiného rázu a oku skýtá velmi mnoho zajímavého. Přírodní partie se tu střídají jako v kaleidoskopu.“
(Jakub Krásnický, Jabloná u Neveklova, Pod Blaníkem 3, 1923-1924, s. 5)

Toto jsou slova, kterými začíná tehdejší řídící učitel svůj článek o Jablonné, samostatné obci, která byla k Neveklovu připojena jako osada teprve na počátku roku 1980. Krásnický nám ve svém článku zachytil nejen fakta z historie obce, ale především informace o své době, tedy o dvacátých letech 20. století. Ale začněme od začátku.
V roce 1962 byl při těžbě písku asi 300 metrů západně od obce, jižně od silničky na Nebřich, nalezen soubor střepů z nejméně 12 nádob zdobených pásy vrypů hřebenovitým nástrojem. Tento nález byl datován do 2. poloviny 9. či do počátku 10. století a spolu s nálezem slovanských hrobů z Netvořic tvoří spojnici mezi velmi starým osídlením Březnicka a středního Posázaví. Zároveň však nebyla prokázána souvislost s pozdějším vesnickým osídlením, neboť nejstarší zmínky o Jablonné, Nebřichu či Blaženicích pocházejí až ze 14. století.
Původ místního jména Jablonná je naprosto zřejmý. V minulosti byly používány také tvary Jablan, Jablaná, nejčastěji však Jablonné. Ve staré češtině se jednalo o přídavné jméno (jablonné dřevo=jabloňové dřevo), které má přímou souvislost s názvem ovocného stromu, jabloně.
Nejstarší zmínka o Jablonné pochází až z roku 1318, kdy je v listinném materiálu jmenován Eberhard z Jablonné. Na konci 14. století vlastnili ves rytíři z Korkyně, kteří byli také zakladateli a patrony kostela ve Slapech. Na počátku 15. století koupil Jablonnou rytíř Petr řečený Bebta z Jetřichovic na Jablonné, který ji držel nejméně do roku 1432. Významná zmínka o Jablonné je v pramenech z roku 1419. Tehdy se udála jedna z prvních srážek mezi husitskými a královskými vojsky, lokalizovaná do území mezi Jablonnou a Radíčí, nejčastěji (a zřejmě nejpřesněji) na Holý vrch u Nahorub.
Od roku 1450 držel velmi dlouhou dobu statek Jablonnou rod Netvorských z Březí. Teprve roku 1729 změnila Jablonná majitele, když ji koupil Josef Jan Kinský, hrabě z Vchynic. Během 18. a 19. století se zde vystřídalo značné množství majitelů, především cizího původu (Jan Václav Caretto Millesimo, Rosalie z Neubergu, Arnošt Malovec z Malovic, Jan Nepomuk svobodný pán de Fin). Po roce 1850, kdy byla zrušena vrchnostenská správa a statek se stal pouhou hospodářskou jednotkou (ale s velkým majetkem – mj. 5 dvorů v Jablonné, Nebřichu, Kelcích, Netlukách a Radějovicích (Radslavicích), dále zámek, mlýn a myslivna s polesím) vlastnili Jablonnou nešlechtici Edmund Schuster, Jan Schebek, od roku 1906 pak JUDr. František Schmeykal.
Jak tomu bylo s počtem obyvatel, s velikostí vsi? Nejstarší zmínky máme z Berní ruly z poloviny 17. století. Jablonná v té době čítala 9 gruntů rozdílné velikosti (3 sedláci, 3 chalupníci a 3 zahradníci). Kromě toho zůstal po třicetileté válce jeden grunt pustý. Informace z druhé poloviny 18. století jsou již bohatší. Podle Tereziánského katastru, vyhotoveného v 50. letech, bylo v Jablonné 10 hospodářství (statků), fungoval zde jeden mlýn a řemesla byla zastoupena takto: 1 šenkýř a zároveň tkadlec, 1 kovář, 1 ovčák, 1 zedník. Kromě katolických obyvatel zde bydleli také 3 Židé. Na konci 19. století bydlelo v Jablonné 259 obyvatel v 31 domech, místní obec pak tvořily ještě vsi Dalešice a Nebřich a samoty Jablonka a Koníček, celkem v ní žilo 566 obyvatel v 81 domech. Konečně při sčítání obyvatel v roce 1921 v samotné Jablonné žilo 261 obyvatel v 39 domech.
Zajímavý je údaj učitele Jakuba Krásnického o počtu hospodářských zvířat v Jablonné na počátku 20. let 20. století: 19 koní, 89 kusů hovězího dobytka, 112 koz, 60 vepřů, včelaři obhospodařovali 28 úlů.
Škola byla v Jablonné otevřena dne 1. dubna 1897 a byla od počátku organizována jako dvojtřídka. Do té doby byla ves přiškolena k Bělici. Škola však působila v nevyhovujících prostorách rekonstruovaného panského ovčína a obec nebyla schopná finančně zajistit stavbu nové školní budovy (což se podařilo až na počátku 30. let), majitel panského dvora neměl zase o školu zájem.
Okolo školy se zpočátku soustředil veškerý kulturní a spolkový život obce. Kromě zřízení pomníku padlým spoluobčanům v první světové válce v červnu 1923, byla v témže roce zřízena tělocvičná jednota Sokol, jejímž prvním starostou se stal učitel statkář z Loutí Otakar Stome. V roce 1924 měl Sokol 40 členů. Roku 1918 byl založen Sbor dobrovolných hasičů, jehož starostou byl František Čermák. V obci taktéž působila Místní osvětová komise a byla zřízena obecní knihovna, čítající v roce 1924 185 knih.
Nejnápadnější a nejvýznamnější památkou v Jablonné je barokní zámeček. Byl postaven v polovině 14. století, později byl barokně přestavěn a rozšířen o 1. patro. Zámek měl 35 místností, ještě ve 20. letech přepychově vybavených. Ve druhé polovině 20. století v něm byl zřízen domov důchodců. Avšak začátkem 21. století byl po rekonstrukci zpřístupněn veřejnosti společností Royal interier, s. r. o., byla zde ojedinělá expozice klasických interiérů s výkladem  o historii zámku. V současné době je zámek uzavřen

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Akce Posázaví

Posázaví

Neveklovský zpravodaj

Zpravodaj            Odkaz na zpravodaj

Neveklov je členem

SMO        http://www.smocr.cz/

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 7. 2024
oblačno 29 °C 15 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 26/17 °C
středa 17. 7. zataženo 25/15 °C
čtvrtek 18. 7. jasno 27/13 °C

Místní části / Settlements