Město Neveklov
Město Neveklov

Hůrka Kapinos

Hůrka Kapinos se nachází asi 1,5 km na jih od Neveklova, leží v katastrálním území Zádolí u Neveklova. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1563. V 2. polovině 19. století tu žilo 60 obyvatel v 8 domech. V roce 2011 zde bylo evidováno 33 obyvatel ve 12 domech. Hůrka Kapinos byla až do roku 1961 součástí obce Stranné (Stranný), poté obce Zádolí a teprve od 1. 9. 1971 je částí obce Neveklov.

Jméno vesnice patří k nejzvláštnějším v celé České republice. Jaký je původ tohoto exotického jména? Staročeské slovo „kapinos“ je složenina – a sice z rozkazovacího způsobu slovesa kapati (kapi, novočesky kap) a podstatného jména nos – význam složeniny je tedy „ten, komu kape z nosu“, „usmrkanec“, případně dříve používané „utřinos“. Jak se tento Kapinos, což bylo nepochybně jméno majitele usedlosti, na Hůrku dostal? Půvabná knížka Divnopis autorů Marka Janáče, Pavla Tumlíře a Milana Harvalíka obsahuje několik Kapinosových příběhů, které autorům vyprávěli místní obyvatelé.
Kapinos mohl být francouzským generálem (Capinos) za napoleonských válek. Vysvětlení původu osobního jména by pak bylo zcela jiné, než je výše uvedeno.
Další verze mluví o sedláku Kapinosovi, který se účastnil rebelie proti pánům. Za to měl být popraven. V jiném podání byl Kapinos vůdce části vzbouřených sedláků, kteří v roce 1775 táhli na Prahu a kteří přespali u svých přátel na Hůrce, která později byla proto nazvána Kapinovská nebo Kapinova. Písemné prameny však žádného vůdce selského povstání toho jména neznají.
Písemné prameny, dochované z tloskovského panství, nám pomohou objasnit dějiny oblasti v těsně blízkosti Neveklova směrem na jih. Naštěstí je za nás již vyložil dr. Jiří Tywoniak v 60. letech. Celá tato oblast je v nejstarší pozemkové knize neveklovské rychty z roku 1603 pojmenována jako „Ves Lhotka a Záluží“ a „Ves Hůrka“. V tuto chvíli je pro nás nejzajímavější dvůr Lhotka, samostatná usedlost ležící v jižní části území. Grunt vlastnil v roce 1587 Matěj Chytrý, který jej vyženil sňatkem s Žofií, vdovou po Václavu Kapinosovi (synu Václava Ratajíka; zde se nám tedy poprvé objevuje přezdívka Kapinos). V roce 1627 grunt „na Lhotce, slove Kapinosovský“ získal Jiřík Kapinos.
Jiřík Kapinos je také uveden v prvním katastrálním soupisu, v Berní rule z roku 1654. Ovšem ves, ve které má svůj grunt, je pojmenována jako „Na samotách slově v Záluží“. Jak ukázal již Jiří Tywoniak, je třeba již od konce 16. století rozlišovat tři místa: samoty (dvory) Záluží a Lhotku a ves Hůrku. Na konci 17. století však vrchnost odňala oba dvory, Záluží i Lhotku (kapinosovský grunt) a zřídila z jejich nejúrodnějších částí poplužní dvůr, nazývaný později jako Zárybnice podle polohy – od tohoto dvora směrem k Neveklovu bylo několik rybníků.
Pojmenování obou sídel, tedy Zárybnice a Hůrky, se neustálilo ihned, jak plyne z dalšího líčení Jiřího Tywoniaka a také z dalších zmínek v místopisných publikacích.
Nyní se podíváme na kolísání názvů v této oblasti. Nejstarší zmínka pochází z roku 1563, kdy Jan Řepa z Neveklova dal vepsat do desk zemských „vsi celé hurky nad Neveklovem“, tedy námi pojednávané území. Další zmínkou, kromě již výše uvedených v textu, je až Berní rula. Podle jejího záznamu jsou „Na samotách slově v Záluží“ čtyři rolníci: Jiřík Kapinos, Jan Šimůnek, Matěj Meterda a Bartoloměj Mašek. Tereziánský i Josefský katastr z druhé poloviny 18. století již uvádí oba dva nám známé názvy, Zárybnice a Hůrka. Dohromady v těchto usedlostech hospodařilo 6 sedláků a jmenován je také jeden podruh. V Schallerově topografické příručce z roku 1788 je uvedeno, že na Hůrce u Zárybnice jsou 4 domy (usedlosti).
Konečně se dostáváme k pojmenování Hůrka Kapinos. Na konci 18. století vzrostl počet obyvatel osady Hůrky o podruhy, bydlící v severní části osady a písař ve vrchnostenské kanceláři nerozlišoval příliš přesně mezi původní osadou Hůrkou (zřejmě dnešní čp. 5–8 v jižní části osady) a novými příbytky a označoval celou osadu, rozdělenou uprostřed nezastavěnou částí, jako Hůrku Kapinos. Tento záznam máme poprvé dochovaný z roku 1807. Ačkoliv později byla celá osada označována i jako Hůrka Okolná (jako součást rychty Okolní, tj. kolem Tloskova), převládlo postupně označení první. Toto druhé jméno v názvu bylo užíváno, aby nedošlo k záměně s nedalekou Hůrkou u Hořetic (v polovině 19. století je uveden ještě mlýn Hůrka v blízkém okolí, jehož polohu ale dnes neznáme). V Sommerově místopisné příručce z roku 1849 je „Hůrka-Kapinos“ jmenována jako vesnice o osmi domech s 48 obyvateli. V roce 1854 zněl úřední název Hůrka Kapinoská, ale tento byl změněn a od roku 1904 je používán úřední název Hůrka Kapinos (správně by se ovšem mělo psát s pomlčkou, neboť se jedná o dvojnázev a nikoliv o původní jeden název).
 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Akce Posázaví

Posázaví

Neveklovský zpravodaj

Zpravodaj            Odkaz na zpravodaj

Neveklov je členem

SMO        http://www.smocr.cz/

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 10 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 21/11 °C
úterý 28. 5. déšť 14/11 °C
středa 29. 5. zataženo 19/8 °C

Místní části / Settlements