Město Neveklov
Město Neveklov

Blažim

Blažim se nachází asi 6 km na západ od Neveklova, leží v katastrálním území Blažim nad Vltavou, kterého jsou součástí také místní části Chlum u Blažimi, Kolánka, Močidla a Podhory (pouze část Podhor, prochází tudy hranice katastrálních území Bělice a Blažim nad Vltavou). V roce 2011 zde bylo evidováno 54 obyvatel a 35 domů.

Blažim je jednou z nejstarších osad na Neveklovsku. Písemné prameny o ní mluví již na samém konci 10. století, první zmínka o vesnici podle pramenů pochází z roku 1000. O její starobylosti svědčí nejen jméno s nepříliš obvyklou koncovkou –im (srovnej Vlašim, Chrudim), ale i celkový půdorys vsi – tzv. okrouhlice s domy uspořádanými do kruhu kolem středové návsi. V Blažimi je toto uspořádání patrné dodnes. Vzhledem k tomu, že koncovka -im není příliš běžná, setkáme se ve starších zápisech s podobou jména Blassim, Blasin, Blasín, Blažin a dokonce Dlazim. Výklad tohoto místního jména je poměrně jednoduchý: stejně jako v případě naprosté většiny osad Neveklovska a vlastně i Neveklova samotného se jedná o jméno vzniklé přivlastňovací příponou z vlastního jména – Blažej či Blažek, formálně se vlastně jméno vyvinulo zkrácením sousloví „Blažimův dvůr“. V minulosti značně kolísalo i skloňování názvu – bylo možné zachytit tvary jak „z Blažimi“, tak „z Blažima“ či „z Blažimě“.

Nejstarší zmínka o Blažimi pochází z počátku 11. století. Ale má to jeden háček. Blažim je poprvé zmiňována spolu s dalšími osadami v tzv. zakládací listině benediktinského Ostrovského kláštera u Davle, o kterém jsme v tomto seriálu již psali a ještě psát budeme. Klášter byl založen roku 999 knížetem Boleslavem II., který jej nepochybně nadal značnými statky, zakládací listina se však nezachovala. Nicméně mniši si psali pamětní zápisy a na jejich základě bylo na počátku 14. století vytvořeno falsum listiny, hlásící se do roku 1205, které právě ranou pozemkovou držbu kláštera shrnovalo. Již ve 30. letech 20. století bylo dokázáno, že údaje listiny jsou reálné. V případě Blažimi navíc existuje listina z roku 1000, kde je tato ves zmíněna, ovšem i tato listina byla zfalšována (tj. má reálný základ, ale její text byl v průběhu let pozměněn).

Ochranná listina papeže Klimenta V. z roku 1310 potvrzuje, že Blažim nadále setrvávala v majetku Ostrovského kláštera. V této době byla podle historických výzkumů oblast bezprostředního okolí řeky Vltavy velmi zalesněná, nedá se tedy předpokládat, že by se osada výrazněji rozrůstala a zůstávala spíše menší hospodářskou jednotkou kláštera.

Ostrovský klášter byl za husitských válek v roce 1420 dobyt a vypálen a jeho statky byly rozchváceny a císař Zikmund je dával v zástavu. Tak se Blažim společně s Dalešicemi, Měřínem a Nebřichem dostaly Mikulášovi z Krchleb a po něm dalším drobným šlechticům. Po třicetileté válce nalezneme Blažim v berní rule (1654) v držení hraběte Pavla Michny z Vacínova a tedy jako součást velkoryse se zvětšujícího tloskovského dominia (panství). Podle berní ruly se jednalo o relativně velkou a bohatou ves: bylo zde zachyceno 12 osedlých rolníků, 1 chalupník a 1 zahradník (jedná se o termíny, které odlišují jednotlivé držitele gruntů podle zámožnosti, pro srovnání v Neveklově tehdy hospodařilo 16 rolníků, 8 chalupníků a 5 zahradníků, bylo zde však velké množství dalších obyvatel; nicméně co do počtu gruntů je toto srovnání velmi zajímavé).

V polovině 19. století žilo ve vsi 219 obyvatel v 30 domech. V této době byla Blažim součástí statku Jablonná v majetku Jana svobodného pána de Fin.

Tragická událost postihla Blažim 4. června 1905 o půl dvanácté v noci. Ve stodole statku čp. 1 pana Františka Pešaty vypukl požár, který se velice rychle šířil a na jeho hašení se podílel nejen místní hasičský sbor, ale také sbory z Bělice, Stranného, Nahorub, Krchleb, Dalešic a Vlkonic. Díky rychlému zásahu nepadla ohni za oběť celá, tehdy ještě z větší části dřevěná vesnice. Jen díky nasazení života hasičů byla zachráněna jedna nemocná žena ze stodoly a dokonce i několik kusů dobytka. Celkem bylo zničeno 8 usedlostí a celková škoda byla vyčíslena na více než 31 000 K (v té době nemalá částka).

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Akce Posázaví

Posázaví

Neveklovský zpravodaj

Zpravodaj            Odkaz na zpravodaj

Neveklov je členem

SMO        http://www.smocr.cz/

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 18 °C 7 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 22/10 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 22/10 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 26/13 °C

Místní části / Settlements