Město Neveklov
Město Neveklov

Bělice

Bělice se nachází asi 5 km na západ od Neveklova. Bělice je také název katastrálního území. Součástí Bělice jsou také místní části Kelce, Netluky, Nouze a Podhory (pouze část, přes Podhory prochází hranice katastrálních území Bělice a Blažim nad Vltavou). V roce 2011 zde bylo evidováno 115 obyvatel a 61 domů.

Na počátku 20. století byla zachycena následující pověst o původu místního jména Bělice: Kostel počali stavěti u paty vrchu Bukovec zvaného, ale co během dne bylo vystavěno, v noci zase se zřítilo, takže lidé nevěděli, co počíti. Proto nařízena byla prosebná procesí za tím účelem, aby Bůh sám nějakým znamením najevo dal, kde by kostel stavěn býti měl. A hle, druhého dne ráno, ačkoliv byl horký letní čas, spatřili sněhem pokryté místo. I volali s radostí: „Místo, na kterém kostel státi má, bělí se!“ A od té události dostala prý osada jméno „Bělí se“, z čehož později utvořeno jméno „Bělice“.
(Antonín Profous, Posvátná místa království českého. Arcidiecese pražská, díl 2. Praha 1908, str. 130 – 131.)
Pravděpodobnější se však jeví vznik jména osady odvozením od sousloví, např. Bělá (Bielá) skála.

První písemná zmínka o Bělici je datována k roku 1310, kdy je uvedena v listině benediktinského Ostrovského kláštera jako jeho majetek, spolu s Bělicí jsou jmenovány osady Blažim, Nebřich, Kelce a Dalešice. Roku 1350 je bělický kostel uváděn jako farní. Samotná stavba kostela sv. Maří Magdaleny pochází z 1. poloviny 14. století, ovšem ve druhé polovině 18. století byla upravena Janem Václavem Carreto-Milesimo, tehdejším majitelem panství. Na původní gotickou podobu dnes upomíná pouze impozantní vstupní portál na severní straně kostela a gotické klenutí presbytáře. Naproti tomu výrazné změny doznala věž, která získala typickou barokní báňovitou střechu. Hlavní oltář byl zhotoven v 18. století a autorem oltářního obrazu z roku 1839 je Antonín Machek. V kostelní věži viselo až pět zvonů, později byl jejich počet snížen na tři (dva velké a jeden malý).

Z nejstarší doby existence kostela známe i jména tří farářů. Byli to Kuneš (1364–1399), Přibík (1399–1418) a František. Za husitských válek byla osada odebrána klášteru a stala se majetkem vladyků na nedalekých Netlukách. Od těchto dob zůstala Bělice s Netlukami nadlouho spjata. V 16. století sídlil v Netlukách významný rod Bechyňů z Lažan. Ti dosazovali na místo faráře v Bělici kněží podobojí. Poslední z nich odešel („byl vypuzen“) roku 1623 a Bělice na dobu jednoho století ztratila samostatnou duchovní správu, kterou vykonával děkan z Netvořic. Teprve roku 1723 byla v Bělici znovu zřízena fara, na kterou byl dosazen P. Vojtěch Josef Straka. Přifařené obce byly Blažim, Jablonná, Nebřich, Měřín, Radslavice a Stranné.

Škola v Bělici byla založena na počátku 19. století a byla organizována jako jednotřídní. V polovině 19. století ji navštěvovalo více než 150 žáků.

Počet domů a obyvatel je velmi obtížné zjistit. Podle sčítání obyvatelstva z roku 1880 měla Bělice 288 obyvatel v 39 domech. V polovině 17. století, po třicetileté válce, kdy byl pořízen první soupis vlastnictví obyvatel a jejich majetku, tzv. berní rula, je v Bělici jmenováno 8 hospodářů: Martin Kroupa, Havel Tonák, Vít Petura, Ondřej Petrásek, Jan Šmaček, Jiřík Šehut, Jiřík Měchura, Burian z Radějovic. Poslední čtyři jmenovaní jsou označeni jako „pohořalí“.

V současné době Bělice vzkvétá díky Občanskému sdružení Bělice, které od roku 2000 uspořádalo několik desítek akcí pro děti i dospělé. Mezi největší úspěchy patří rekonstrukce dětského hřiště a věžních hodin na kostele sv. Maří Magdaleny, stejně jako každoroční hojně navštěvované vánoční koncerty tamtéž. Mnohé společenské akce se konají v bývalém hostinci U Lípy, který poskytuje vyhovující zázemí ve svém sále.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Akce Posázaví

Posázaví

Neveklovský zpravodaj

Zpravodaj            Odkaz na zpravodaj

Neveklov je členem

SMO        http://www.smocr.cz/

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 18 °C 7 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 22/10 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 22/10 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 26/13 °C

Místní části / Settlements