Město Neveklov
Město Neveklov

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - LOKALITA SÝKOREC - I. ETAPA

Město Neveklov vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce v lokalitě Sýkorec - I. etapa. Níže naleznete zadávací, projektovou dokumentaci a smlouvu o dílo.

Pro vstup do archivu projektové dokumentace je zapotřebí stažení všech tří součástí. Heslo archivu projektové dokumentace je k vyžádání u tajemnice MÚ - p. Vitejčkové, tel. 317 741 321

Změna zadávacích podmínek č. 1 ze dne 11. 3. 2013


Vážení uchazeči,

ve věci veřejné zakázky evidenční číslo VZ 344940, Neveklov-inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa, opravil zadavatel zadávací dokumentaci v čl. 7.3. Splnění technických kvalifikačních předpokladů tak, aby toto ustanovení bylo v souladu s ust. § 56 odst. 5 ZVZ. Po této opravě citované ustanovení zní takto:

„Uchazeč předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem za poslední 3 roky a osvědčení objednatelů o řádném plnění z nejvýznamnějších z těchto prací; osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně. Minimální počet stavebních zakázek jsou tři, z nichž alespoň jedna musí být v minimální hodnotě 16 milionů korun bez DPH (ust. § 56 odst.5 ZVZ)“.

Tato změna byla odeslána do Věstníku veřejných zakázek dne 11.3.2013 a je současně zveřejněna na webové stránce zadavatele.

S ohledem na tuto dodatečnou změnu a v zájmu dodržení zákonných zásad postupu zadavatele dle ust. § 6 ZVZ, byla prodloužena lhůta pro podání nabídek do 11.4.2013 v 10,00.

Jednání hodnotící komise pro posouzení nabídek uchazečů se pak uskuteční dne 18.4.2013 v 10,00 v zasedací místnosti Městského úřadu Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 333 (multifunkční centrum).

                                                                         
                                                                          Město Neveklov

                                                 Změna zadávacích podmínek č. 2 ze dne 19. 3. 2013

 

Vážení uchazeči,

ve věci veřejné zakázky evidenční číslo VZ 344940, Neveklov-inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa, opravil zadavatel zadávací dokumentaci v čl. 8. Jistota. Po této opravě citované ustanovení zní takto:

„Zadavatel požaduje, aby uchazeči poskytli k zajištění plnění svých povinností vyplývající z účasti v zadávacím řízení jistotu, jejíž výši stanoví na 2 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky (hodnota bez DPH). Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele č. účtu 030189-320103359/0800 nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Režim uvolnění úschovy se řídí ZVZ.“

Tato změna byla odeslána do Věstníku veřejných zakázek dne 19.3.2013 a je současně zveřejněna na webové stránce zadavatele.

S ohledem na to, že uvedenou změnou se rozšiřují možnosti uchazečů, se lhůta pro podání nabídek nemění.

                                                                                                                                                    Město Neveklov

Zadávací dokumentace ke stažení zde
Smlouva o dílo ke stažení zde
Projektová dokumentace část 1. ke stažení zde
Projektová dokumentace část 2. ke stažení zde
Projektová dokumentace část 3. ke stažení zde

V případě technických dotazů týkajících se rozbalení archivů kontaktujte pana Ladislava Trumpicha, tel. č. 732 936 660.

Pro rozbalení archivu s projektovou dokumentací použijte tento návod.

1. Pro úspěšné rozbalení je nutné stažení všech tří archivů, jejichž názvy jsou projektova_dokumentace.zip, projektova_dokumentace.z01 a projektova_dokumentace.z02. Názvy se nesmí přepisovat!

2. Postup ve Windows - po kliknutí pravým tlačítkem myši na část 1. (projektova_dokumentace.zip) zadejte příkaz Extrahovat soubory (příp. rozbalit soubory v závislosti na používaném archivátoru). Po zadání příkazu budete vyzváni k uvedení hesla a po jejím uvedení dojde k rozbalení archivu s projektovou dokumentací.

Postup přes Total Commander - Po zadání příkazu Extrahovat (nebo kombinace kláves Alt + F9) budete vyzváni k zadání hesla. Po úspěšném zadání a potvrzení dojde k rozbalení archivu s projektovou dokumentací.


Informace o průběhu této veřejné zakázky ze dne 26. 3. 2013

Vážení uchazeči,

z důvodu obdržení dodatečných dotazů k projektové i zadávací dokumentaci, provedeme v nejbližších dvou dnech celkovou aktualizaci všech dokumentů se zohledněním všech připomínek a dodatečných dotazů. Doporučujeme vám sledovat v následujících dnech tuto webovou stránku a zejména projektovou dokumentaci stahovat až po jejím opětovném zveřejnění. Zveřejníme také dokument reakcí na dotazy, který vás bude informovat o všech provedených změnách. Lhůta pro podání nabídek bude přiměřeně prodloužena.

Děkujeme za pochopení.

                                                                                                                                                      Město Neveklov


Změna zadávacích podmínek č. 3 ze dne 3. 4. 2013

Vážení uchazeči,

obracím se na Vás na základě pověření zadavatele ve věci Veřejné zakázky Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa. Tato veřejná zakázka byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 344940.

V souladu s ust. § 49 odst. 3 ZVZ tímto poskytuje zadavatel všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta všechny dodatečné informace, zpracované ve formě dotazů a odpovědí a připojené v příloze.

Pokud jde o průběh veřejné zakázky, rekapituluji, že dosud došlo ke dvěma změnám, které byly řádně oznámeny a zveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek. Jednalo se o:

1) změnový list č. 1 ze dne 14.3.2013, dostupný na stránce:

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/393714

2) změnový list č. 2 ze dne 19.3.2013, dostupný na stránce:

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/395836

Po zpracování dotazů uchazečů byl dnešního dne odeslán do Věstníku veřejných zakázek třetí změnový list. Došlo k úpravě rozpočtu a výkazu výměr, opravě a úpravě zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo.

Všechny tyto opravené doklady jsou k dispozici na webových stránkách zadavatele.

V zájmu toho, aby výše uvedenými změnami nedošlo k neodůvodněnému zásahu do práv uchazečů a aby byly dodrženy zásady uvedené v ust. § 6 ZVZ došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek do 25.4.2013 do 10,00. Hodnocení nabídek se pak uskuteční dne 2.5.2013 od 9,00, vše v sídle zadavatele.

Tato informace je odesílána prostřednictvím elektronické pošty a je opatřena digitálním podpisem z důvodu zabránění neoprávněným změnám.

Hlavním adresátem je zadavatel, z důvodu zachování anonymity jednotlivých uchazečů, jsou ostatní adresáti uvedeni v poli "skrytá kopie". Pokud některý z uchazečů žádá jakoukoliv informaci v písemné podobě, nechť mi tuto žádost neprodleně zašle.

JUDr. Martin Vychopeň

Advokát

 

Formulář odpovědí na položené dotazy ke dni 2. 4. 2013 (16 dotazů) zde

Zadávací dokumentace ke stažení je vložena níže

Smlouva o dílo s možností vložení hlavičky dodavatele a termínu dokončení stavby ke stažení zde

Upozornění - Projektová dokumentace obsahuje výkaz výměr aktualizovaný ke dni 26. 3. 2013

Projektová dokumentace část 1. ke stažení zde
Projektová dokumentace část 2. ke stažení zde
Projektová dokumentace část 3. ke stažení zde

Pro vstup do archivu projektové dokumentace je zapotřebí stažení všech tří součástí. Heslo archivu projektové dokumentace je k vyžádání u tajemnice MÚ - p. Vitejčkové, tel. 317 741 321

V případě technických dotazů týkajících se rozbalení archivů kontaktujte pana Ladislava Trumpicha, tel. č.  732 936 660 . Postup rozbalení archivů je popsán výše.

 

Změna zadávacích podmínek č. 4 ze dne 15. 4. 2013

Dne 15. 4. 2013 došlo ke změně zadávacích podmínek a to ve lhůtě pro podání nabídek, která se produlužuje a končí dne 14.5.2013 v 9.00 hod.

Zadávací dokumentace s upravenou lhůtou pro podání nabídek ke stažení zde


Změna zadávacích podmínek č. 5 ze dne 19. 4. 2013

Dne 19. 4. 2013 došlo k aktualizaci těchto dokumentů:

  1. Úprava výkazu výměr - aktualizovaný dokument ke stažení zde
  2. Úprava výkresu ŠACHTA s hradítkem v sekci DK projektové dokumentace - aktualizovaný dokument ke stažení zde
  3. Aktualizace formuláře odpovědí na položené dotazy ke dni 18. 4. 2013 (25 dotazů) ke stažení zde

Příjem nabídek ukončen dne 14. května 2013.

Datum vložení: 31. 5. 2013 10:56
Datum poslední aktualizace: 18. 12. 2019 11:01
Autor: Správce Webu

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Akce Posázaví

Posázaví

Neveklovský zpravodaj

Zpravodaj            Odkaz na zpravodaj

Neveklov je členem

SMO        http://www.smocr.cz/

Aktuální počasí

dnes, úterý 16. 4. 2024
déšť 10 °C 4 °C
středa 17. 4. déšť se sněhem 9/2 °C
čtvrtek 18. 4. déšť se sněhem 7/1 °C
pátek 19. 4. slabý déšť 9/0 °C

Místní části / Settlements