Město Neveklov
Město Neveklov

Nabídka pracovního místa

Město Neveklov přijme do pracovního poměru pracovníka/pracovnici technické čety.

Požadavky: bezúhonnost, řidičský průkaz skupiny B, samostatnost, flexibilita

Uchazeči předloží písemnou přihlášku v tištěné podobě, která musí obsahovat tyto náležitosti:

  • jméno, příjmení uchazeče
  • datum a místo narození uchazeče
  • státní příslušnost uchazeče
  • místo trvalého pobytu uchazeče
  • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
  • datum a podpis uchazeče

K přihlášce připojí:

  • strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
  • čestné prohlášení o beztrestnosti, v případě přijetí výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce

Lhůta pro podání přihlášky: do 31. května 2023 do 16 hod.

Zájemci mohou podat přihlášku v zalepené obálce s textem "Technický pracovník" osobně na Městském úřadu Neveklov u tajemnice p. I. Vovsíkové nebo poštou na adresu Nám. Jana Heřmana 80, 257 56 Neveklov.

Přílohy

Technický pracovník

Technický pracovník.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 325,74 kB
Datum vložení: 27. 4. 2023 9:33
Datum poslední aktualizace: 27. 4. 2023 9:38
Autor: Blanka Kopková

Místní části / Settlements