Významné letopočty

Změny, ke kterým došlo v Neveklově a blízkém okolí:

 • 1885 - nová radnice s hotelem
 • 1887 - založení knihovny
 • 1919 - měšťanská škola
 • 1922 - zavedení el. osvětlení
 • 1923 - zřízení odb. škokly hospodářšké
 • 1928 - dokončena stavba sokolovny
 • 1930 - úprava náměstí a kanalizace
 • 1934 - otevřen Husův sbor
 • 1941 - vybudování fotbalového hřiště Na Lázeňském
 • 1945 - zřízení nových komunikací
 • 1946 - mateřská škola v Neveklově
 • 1949 - vybudování fotbalového hřiště
 • 1952 - založení JZD
 • 1958 - stavba kina
 • 1960 - stavba požární zbrojnice
 • 1971 - profesionalizace knihovny
 • 1973 - úprava náměstí v Neveklově
 • 1973 - vybudování hřiště pro ZŠ s ochozy v parku
 • 1974 - nová benzinová čerpací stanice
 • 1974 - výstavba zdravotního střediska
 • 1976 - rekonstrukce veřejného osvětlení
 • 1983 - vybudován památník Vystěhování Neveklovska
 • 1988 - vysazeny památné lípy na náměstí J. Heřmana (k 70let ČSR, 28.října)
 • 1990 - modernizace vodárny
 • 1991 - vybudování nového fotbalového hřiště v parku
 • 1997 - nová kanalizace a čistička
 • 1998 - otevření nové základní školy
 • 1999 - otevření nové střední školy
 • 2000 - dokončení školského areálu
 • 2001 - zřízení 18-ti bytů v objektu bývalé školy
 • 2002 - ustavena poloprofesionální jednotka hasičského sboru
 • 2004 - generální oprava kapličky v ul. Komenstkého
 • 2007 - rekonstrukce a přístavba Mateřské školy
 • 2011 - rekonstrukce náměstí J. Heřmana
 • 2012 - zahájení provozu sběrného dvora

Kromě vypočtených akcí ještě byly např. vyasfaltované všechny silnice, provedeny opravy škol, zmodernizována sokolovna, postaveno fotbalové hřiště v Neveklově, provedeny opravy kostelů a hřbitovů, ve všech osadách opraveny požární zbrojnice, opravy střech a fasád obecních budov.

Aktuality

18. 12. 2019 - Zvýšení ceny pitné a odpadní vody

Rada města Neveklov dne 16.12.2019 schválila zvýšení ceny pitné a odpadní vody.
Cena stočného ve výši 32,04 Kč/m3 bez DPH, 36,85 Kč/m3 s DPH s účinností 1.1.2020.
Cena pitné vody ve výši 25,81 Kč/m3 bez DPH, 29,69 Kč/m3 s DPH s účinností 1.1.2020.
 
Hana Vitejčková
tajemnice úřadu

více

10. 12. 2019 - Zvýšení ceny pitné vody

Rada města Neveklov dne 18.11.2019 schválila po provedené investici ve vodárně v Jablonné n/Vlt. zvýšení ceny pitné vody  ve výši 25,- Kč/m3 s účinností od posledního odečtu vody.

Hana Vitejčková
tajemnice úřadu

více

archív