Zastupitelstvo

Rada města

 • Trumpich Ladislav, starosta
 • Sejk Michal Mgr., místostarosta
 • Mužíková Jana Mgr., místostarosta
 • Kyselová Jana, člen rady
 • Beneš Vojtěch RNDr., člen rady

Zastupitelé

 • Beneš Vojtěch RNDr.
 • Fialka Václav
 • Kyselová Jana
 • Lajšnerová Tereza Ing.
 • Mládek Martin Ing.
 • Mošničková Renata Mgr.
 • Mužíková Jana Mgr.
 • Petrák Karel Ing.
 • Pitelková Andrea Mgr.
 • Sajdlová Jana Mgr.
  • Sejk Michal Mgr.
  • Svatek Jiří
  • Šebek Karel
  • Šťástková Martina Mgr.
  • Trumpich Ladislav

 

Komise a výbory

Finanční výbor

 • Mládek Martin Ing., předseda
 • Vosolil Pavel Ing.
 • Šebek Karel

Kontrolní výbor

 • Sajdlová Jana Mgr., předseda
 • Charvátová Hana Mgr.
 • Svatek Jiří
 • Karel Petrák Ing.
 • Šmejkal Jan

Kulturní komise

 • Pitelková Andrea Mgr., předseda                       
 • Mošničková Renata Mgr.
 • Mužíková Jana Mgr.
 • Šaffková Marie Ing.
 • Triznová Gita Mgr.
 • Chárová Růžena Mgr.
 • Kopková Blanka DiS.

Komise pro dopravu a dopravní obslužnost

 • Sejk Michal Mgr., předseda
 • Němec Pavel Ing.
 • Šebová Michaela

Bytová komise

 • Kyselová Jana,    předseda
 • Zelenáková Hana MUDr.
 • Bartásková Jana

Komise pro rodinu a společ. záležitosti

 • Šťástková Martina, předseda
 • Krausová Ivana
 • Křížová Lucie Ing.

 

       Komise životního prostředí  

 • Beneš Vojtěch RNDr., předseda
 • Tikovský Karel
 • Sýkora Pavel, PhDr.
 • Dušek Antonín Ing.
 • Vovsík Antonín

 

Komise ochrany veřejného pořádku

 • Petrák Karel Ing., předseda
 • Svejkovský Tomáš
 • Bindl Luboš
 • Stulík Radek Bc.
  

 

Osadní výbor Jablonná n/Vlt.

 • Stulík Radek Bc., předseda
 • Procházková Jarmila
 • Sochor Václav
 • Charvátová Renata

Osadní výbor Ouštice

 • Červenský Václav - předseda
 • Dian Zdeněk 
 • Adam František
 • Prošek František
 • Chobotská Hana

Osadní výbor Přibyšice

 • Hašek Josef, předseda
 • Fialka Václav
 • Mlíkovský Josef
 • Vytejček František
 • Vilímek Miroslav

Osadní výbor Zádolí

 • Hasman Ladislav - předseda
 • Vovsík Josef
 • Šmídek Jaroslav
 • Šmejkalová Soňa

 

 

Aktuality

2. 12. 2019 - Zasedání ZM - 11.12.2019

Starosta města zve všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva města Neveklov, které se koná dne 11.12.2019 v 19,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Neveklov.

Hana Vitejčková
tajemnice úřadu

více

4. 12. 2019 - Plán rozvoje města Neveklov

Ve dnech 4.-6. 12. 2019 je v Informačním centru Neveklov k dispozici občanům k nahlédnutí Plán rozvoje města Neveklov na období let 2020-2029.

více

archív