Veřejné zakázky a granty

V odkazu nalezete připravovaná a realizovaná výběrová řízení Města Neveklov, která jsou dle zákona uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek:

Do kolonky "Název zadavatele" je třeba napsat Neveklov. Poté se Vám zobrazí veškerá VŘ z věstníku.

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Searching/SearchByAuthority

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Tělocvična a školní jídelna Neveklov - Rekonstrukce zdroje tepla

Dne 12. září 2018 bylo zveřejněno výběrové řízení s názvem Tělocvična a školní jídelna Neveklov - Rekonstrukce zdroje tepla.

Veškeré související dokumenty je možné stáhnout z profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.czVÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Nová úpravna vody Neveklov

Dne 31. července 2018 bylo zveřejněno výběrové řízení s názvem Nová úpravna vody Neveklov.

Veškeré související dokumenty je možné stáhnout z profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Úpravna vody pro obec Blažim

Dne 25. června 2018 bylo zveřejněno výběrové řízení s názvem Úpravna vody pro obec Blažim.

Veškeré související dokumenty je možné stáhnout z profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.czVÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Novostavba pro sportovní areál Neveklov

Dne 28. února 2017 bylo zveřejněno výběrové řízení s názvem Novostavba pro sportovní areál Neveklov.

Veškeré související dokumenty je možné stáhnout z profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00232386


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Chodníky ulice Husova - I. etapa

Dne 10. února 2017 bylo zveřejněno výběrové řízení s názvem Chodníky ulice Husova - I. etapa.

Veškeré související dokumenty je možné stáhnout z profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00232386

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Úpravy silnice Pražská a Komenského

Dne 15. prosince 2016 bylo zveřejněno výběrové řízení s názvem Úpravy silnice Pražská a Komenského.

Veškeré související dokumenty je možné stáhnout z profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00232386

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Provozování hodohospodářské inftrstruktury města Neveklov- kanalizace

Dne 27. dubna 2016 bylo zveřejněno výběrové řízení na provozování kanalizace a ČOV. Délka zadávací lhůty je 120 dní.

Oznámení ke stažení zde


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Novostavba MŠ Neveklov

Dne 22. října 2015 byl zveřejněn záměr výstavby nové budovy mateřské školky v městě Neveklov.

Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení je stanoven na 27. listopadu 2015.

Odůvodnění veřejné zakázky zde

Ladislav Trumpich

Dne 15. 12. 2015 bylo vyhlášeno výběrové řízení s názvem Novostavba MŠ Neveklov. Lhůta pro předložení nabídek končí dne 15. 1. 2016 v 10:00 hodin. Související dokumenty jsou k dispozici ke stažení v profilu zadavatele.


Ladislav Trumpich


Dokumentace k rekonstrukci kuchyně restarurace "Na Radnici"

Projektová dokumentace včetně souvisejících dokumentů ke stažení zde (od 12. 6. 2015) a technické zprávy ke stažení zde

Ladislav Trumpich


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - LOKALITA SÝKOREC - I. ETAPA III. vyhlášení

Dne 28. ledna 2015 bylo vyhlášeno opakované výběrové řízení na zhotovení inženýrských sítí v lokalitě Sýkorec. Veškeré podmínky včetně projektové dokumentace jsou k dispozici ke stažení v profilu zadavatele na webové adrese

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00232386

Předpokládaný termín ukončení výběrového řízení je stanoven na 6. března 2015 ve 9:00 hod

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Zateplení objektů a instalace tepelného čerpadla a rekuperace - oblast zateplení DM

Dne 12. listopadu 2014 bylo vyhlášeno opakované výběrové řízení na zateplení objektu Domova mládeže OA Neveklov. Veškeré podmínky včetně projektové dokumentace jsou k dispozici ke stažení v profilu zadavatele na webové adrese

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00232386

Předpokládaný termín ukončení výběrového řízení je stanoven na 28. listopadu 2014 ve 13:00 hod

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Energetické úspory sokolovna Neveklov

Dne 4. listopadu 2014 bylo zveřejněno výběrové řízení na zateplení a výměnu otvorových výplní objektu Sokolovny v městě Neveklově. Veškeré podmínky včetně projektové dokumentace jsou k dispozici ke stažení v profilu zadavatele TJ Sokol Neveklov na webové adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/tj-sokol-neveklov .


Předpokládaný termín ukončení výběrového řízení je stanoven na 21. listopadu 2014 ve 13:00 hod.


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Zateplení objektů hasičská zbrojnice a dům s pečovatelskou službou

Dne 23. září 2014 bylo zveřejněno výběrové řízení na zateplení dvou objektů v městě Neveklově. Veškeré podmínky včetně projektové dokumentace jsou k dispozici ke stažení v profilu zadavatele na webové adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00232386 .

Termín ukončení výběrového řízení je stanoven na 10. října 2014 ve 13:00 hod.


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Zateplení objektů a instalace tepelného čerpadla a rekuperace - opakované vyhlášení

Dne 9. září 2014 bylo zveřejněno výběrové řízení na zateplení dvou objektů v městě Neveklově spojené s instalací tepelného čerpadla a rekuperace vzduchu. Veškeré podmínky včetně projektové dokumentace jsou k dispozici ke stažení v profilu zadavatele na webové adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00232386 . Jedná se o opakované vyhlášení.

Termín ukončení výběrového řízení je stanoven na 26. září 2014 ve 13:00 hod.VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Zateplení objektů a instalace tepelného čerpadla a rekuperace

Dne 13. srpna 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zateplení dvou objektů v městě Neveklově spojené s instalací tepelného čerpadla a rekuperace vzduchu. Veškeré podmínky včetně projektové dokumentace jsou k dispozici ke stažení v profilu zadavatele na webové adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00232386

Termín ukončení výběrového řízení je stanoven na 29. srpna 2014 ve 13:00 hod.

Výběrové řízení bylo zrušeno pro nedostatečný počet obdržených nabídek.VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - LOKALITA SÝKOREC - I. ETAPA II. vyhlášení

 Město Neveklov opakovaně vyhlašuje dne 6. prosince. 2013 výběrové řízení na stavební práce v lokalitě Sýkorec - I. etapa.  Veškeré související dokumenty jsou k dispozici v profilu zadavatele, webových stránkách www.vhodne-uverejneni.cz (https://www.vhodne-uverejneni.cz/)


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ZŠ Neveklov - Rekonstrukce zdroje tepla

Zveřejněno dne 22. 8. 2013

Vážení,

obracím se na Vás v zastoupení Města Neveklov ve věci podání nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem „ZŠ Neveklov - Rekonstrukce zdroje tepla“. (dále jen „veřejná zakázka“). Tato veřejná zakázka je financována z rozpočtu města Neveklov. Veřejná zakázka se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a je realizována ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Jestliže máte o realizaci této veřejné zakázky zájem, dovolujeme si Vás požádat o předložení nabídky a o účast v zadávacím řízení, které proběhne dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, která je uveřejněna spolu s dalšími souvisejícími dokumenty v profilu zadavatele.

Za předložení nabídky děkujeme.

Ladislav Trumpich


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Stavební úpravy knihovny v Neveklově

Předmětem zakázky je provedení stavebních prací. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v Příloze č. 6 této zadávací dokumentace.

Výzva a zadávací dokumentace zde

Příloha č. 1 - obsah nabidky zde

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky zde

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení od 4-2012-vzorzde

Příloha č. 4 - vazanost nabidky zde

Příloha č. 5 - rozpočet zde

Příloha č. 6 - Prohlášení o počtu stran zde

Příloha č. 7 - Návrh smlouvy o dílo zde

technická dokumentace zde


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Oprava chodníků v ulici Táborská a Benešovská

Vážení,

obracím se na Vás v zastoupení Města Neveklov ve věci podání nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem „Oprava chodníků v ulici Táborská a Benešovská“. (dále jen „veřejná zakázka“). Tato veřejná zakázka je financována z rozpočtu města Neveklov. Veřejná zakázka se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Jestliže máte o realizaci této veřejné zakázky zájem, dovolujeme si Vás požádat o předložení nabídky a o účast v zadávacím řízení, které proběhne dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, kterou naleznete níže.

Za předložení nabídky děkujeme.

Ladislav Trumpich

Zadávací dokumentace zde (níže)

Projektová dokumentace zde (níže)

Příloha č., 1 - Smlouva o dílo zde

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky zde

Příloha č. 4 - Seznam zakázek zde

Uchazečům doporučujeme sledovat tuto stránku, v případě dodatečných dotazů v průběhu lhůty pro podání nabídek zde budou dotazy uveřejněny včetně odpovědí.

Zveřejněno dne 30. 5. 2013

Zveřejněno dne 6. 6. 2013 - Odpovědi na položené dotazy č. 01 zde (níže jako součást dotazů č. 2)


Zveřejněno dne 18. 6. 2013


Dne 18. a 19. 6 dojde k opravě zadávací dokumentace a výkazu výměr. Opravené dokumenty budou vloženy zde a zároveň na profilu zadavatele. Prosíme dodavatele o sledování těchto webových stránek.

 

 

Zveřejněno dne 19. 6. 2013

 

Dne 19. 6. 2013 došlo ke zveřejnění opravené zadávací dokumentace a výkazů výměr. Níže naleznete opravenou dokumentaci. Přílohy zůstávají bez oprav a jsou ke stažení výše. Opravené dokumenty byly zveřejněny na profilu zadavatele dne 19. 6. 2013.

 

1. Zadávací dokumentace ke stažení zde (opraven termín ukončení příjmu nabídek a požadavek na dodání originálů, nebo ověřených kopií pro prokázání kvalifikace). Změny jsou v zadávací dokumentaci viditelné přeškrtnutím původního textu.

 

2. Opravené výkazy výměr včetně souvisejících dokumentů ke stažení zde

3. Dokument oprav a odpovědí na dotazy č. 2 ke stažení zde


Součástí aktualizované dokumentace je také harmonogram a čerpání rozpočtu, které nemusí být předkládány v nabídce dodavatele.

Pro prokázání profesní kvalifikace dle bodu VI. b) dodavatel předkládá výpis z Obchodního rejstříku, nebo Živnostenského rejstříku, nebo jiný dokument potvrzující oprávněnost plnění veřejné zakázky.


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - LOKALITA SÝKOREC - I. ETAPA

 Město Neveklov vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce v lokalitě Sýkorec - I. etapa. Níže naleznete zadávací, projektovou dokumentaci a smlouvu o dílo.

Pro vstup do archivu projektové dokumentace je zapotřebí stažení všech tří součástí. Heslo archivu projektové dokumentace je k vyžádání u tajemnice MÚ - p. Vitejčkové, tel. 317 741 321

Změna zadávacích podmínek č. 1 ze dne 11. 3. 2013


Vážení uchazeči,

ve věci veřejné zakázky evidenční číslo VZ 344940, Neveklov-inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa, opravil zadavatel zadávací dokumentaci v čl. 7.3. Splnění technických kvalifikačních předpokladů tak, aby toto ustanovení bylo v souladu s ust. § 56 odst. 5 ZVZ. Po této opravě citované ustanovení zní takto:

„Uchazeč předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem za poslední 3 roky a osvědčení objednatelů o řádném plnění z nejvýznamnějších z těchto prací; osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně. Minimální počet stavebních zakázek jsou tři, z nichž alespoň jedna musí být v minimální hodnotě 16 milionů korun bez DPH (ust. § 56 odst.5 ZVZ)“.

Tato změna byla odeslána do Věstníku veřejných zakázek dne 11.3.2013 a je současně zveřejněna na webové stránce zadavatele.

            S ohledem na tuto dodatečnou změnu a v zájmu dodržení zákonných zásad postupu zadavatele dle ust. § 6 ZVZ, byla prodloužena lhůta pro podání nabídek do 11.4.2013 v 10,00.

Jednání hodnotící komise pro posouzení nabídek uchazečů se pak uskuteční dne 18.4.2013 v 10,00 v zasedací místnosti Městského úřadu Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 333 (multifunkční centrum).

                                                                                              Město Neveklov

Změna zadávacích podmínek č. 2 ze dne 19. 3. 2013


Vážení uchazeči,

ve věci veřejné zakázky evidenční číslo VZ 344940, Neveklov-inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa, opravil zadavatel zadávací dokumentaci v čl. 8. Jistota. Po této opravě citované ustanovení zní takto:

Zadavatel požaduje, aby uchazeči poskytli k zajištění plnění svých povinností vyplývající z účasti v zadávacím řízení jistotu, jejíž výši stanoví na 2 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky (hodnota bez DPH). Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele č. účtu 030189-320103359/0800 nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Režim uvolnění úschovy se řídí ZVZ.“

Tato změna byla odeslána do Věstníku veřejných zakázek dne 19.3.2013 a je současně zveřejněna na webové stránce zadavatele.

             S ohledem na to, že uvedenou změnou se rozšiřují možnosti uchazečů, se lhůta pro podání nabídek nemění.

                                                                                                                      Město Neveklov

Zadávací dokumentace ke stažení zde

Smlouva o dílo ke stažení zde

Projektová dokumentace část 1. ke stažení zde

Projektová dokumentace část 2. ke stažení zde

Projektová dokumentace část 3. ke stažení zde

V případě technických dotazů týkajících se rozbalení archivů kontaktujte pana Ladislava Trumpicha, tel. č. 732 936 660.

Pro rozbalení archivu s projektovou dokumentací použijte tento návod.

1. Pro úspěšné rozbalení je nutné stažení všech tří archivů, jejichž názvy jsou projektova_dokumentace.zip, projektova_dokumentace.z01 a projektova_dokumentace.z02. Názvy se nesmí přepisovat!

2. Postup ve Windows - po kliknutí pravým tlačítkem myši na část 1. (projektova_dokumentace.zip) zadejte příkaz Extrahovat soubory (příp. rozbalit soubory v závislosti na používaném archivátoru). Po zadání příkazu budete vyzváni k uvedení hesla a po jejím uvedení dojde k rozbalení archivu s projektovou dokumentací.

Postup přes Total Commander - Po zadání příkazu Extrahovat (nebo kombinace kláves Alt + F9) budete vyzváni k zadání hesla. Po úspěšném zadání a potvrzení dojde k rozbalení archivu s projektovou dokumentací.

Informace o průběhu této veřejné zakázky ze dne 26. 3. 2013

Vážení uchazeči,

z důvodu obdržení dodatečných dotazů k projektové i zadávací dokumentaci, provedeme v nejbližších dvou dnech celkovou aktualizaci všech dokumentů se zohledněním všech připomínek a dodatečných dotazů. Doporučujeme vám sledovat v následujících dnech tuto webovou stránku a zejména projektovou dokumentaci stahovat až po jejím opětovném zveřejnění. Zveřejníme také dokument reakcí na dotazy, který vás bude informovat o všech provedených změnách. Lhůta pro podání nabídek bude přiměřeně prodloužena.

Děkujeme za pochopení.

Město Neveklov

Změna zadávacích podmínek č. 3 ze dne 3. 4. 2013


Vážení uchazeči,

obracím se na Vás na základě pověření zadavatele ve věci Veřejné zakázky Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa. Tato veřejná zakázka byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 344940.

V souladu s ust. § 49 odst. 3 ZVZ tímto poskytuje zadavatel všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta všechny dodatečné informace, zpracované ve formě dotazů a odpovědí a připojené v příloze.

Pokud jde o průběh veřejné zakázky, rekapituluji, že dosud došlo ke dvěma změnám, které byly řádně oznámeny a zveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek. Jednalo se o:

1) změnový list č. 1 ze dne 14.3.2013, dostupný na stránce:

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/393714

2) změnový list č. 2 ze dne 19.3.2013, dostupný na stránce:

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/395836.

Po zpracování dotazů uchazečů byl dnešního dne odeslán do Věstníku veřejných zakázek třetí změnový list. Došlo k úpravě rozpočtu a výkazu výměr, opravě a úpravě zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo.

Všechny tyto opravené doklady jsou k dispozici na webových stránkách zadavatele.

V zájmu toho, aby výše uvedenými změnami nedošlo k neodůvodněnému zásahu do práv uchazečů a aby byly dodrženy zásady uvedené v ust. § 6 ZVZ došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek do 25.4.2013 do 10,00. Hodnocení nabídek se pak uskuteční dne 2.5.2013 od 9,00, vše v sídle zadavatele.

Tato informace je odesílána prostřednictvím elektronické pošty a je opatřena digitálním podpisem z důvodu zabránění neoprávněným změnám.

Hlavním adresátem je zadavatel, z důvodu zachování anonymity jednotlivých uchazečů, jsou ostatní adresáti uvedeni v poli "skrytá kopie". Pokud některý z uchazečů žádá jakoukoliv informaci v písemné podobě, nechť mi tuto žádost neprodleně zašle.

JUDr. Martin Vychopeň

Advokát


Formulář odpovědí na položené dotazy ke dni 2. 4. 2013 (16 dotazů) zde

Zadávací dokumentace ke stažení je vložena níže

Smlouva o dílo s možností vložení hlavičky dodavatele a termínu dokončení stavby ke stažení zde

Upozornění - Projektová dokumentace obsahuje výkaz výměr aktualizovaný ke dni 26. 3. 2013

Projektová dokumentace část 1. ke stažení zde

Projektová dokumentace část 2. ke stažení zde

Projektová dokumentace část 3. ke stažení zde

Pro vstup do archivu projektové dokumentace je zapotřebí stažení všech tří součástí. Heslo archivu projektové dokumentace je k vyžádání u tajemnice MÚ - p. Vitejčkové, tel. 317 741 321

V případě technických dotazů týkajících se rozbalení archivů kontaktujte pana Ladislava Trumpicha, tel. č.  732 936 660 . Postup rozbalení archivů je popsán výše.


Změna zadávacích podmínek č. 4 ze dne 15. 4. 2013


Dne 15. 4. 2013 došlo ke změně zadávacích podmínek a to ve lhůtě pro podání nabídek, která se produlužuje a končí dne 14.5.2013 v 9.00 hod.


Zadávací dokumentace s upravenou lhůtou pro podání nabídek ke stažení zde

Změna zadávacích podmínek č. 5 ze dne 19. 4. 2013


Dne 19. 4. 2013 došlo k aktualizaci těchto dokumentů:

  1. Úprava výkazu výměr - aktualizovaný dokument ke stažení zde
  2. Úprava výkresu ŠACHTA s hradítkem v sekci DK projektové dokumentace - aktualizovaný dokument ke stažení zde
  3. Aktualizace formuláře odpovědí na položené dotazy ke dni 18. 4. 2013 (25 dotazů) ke stažení zde

Příjem nabídek ukončen dne 14. května 2013.

Aktuality

18. 12. 2019 - Zvýšení ceny pitné a odpadní vody

Rada města Neveklov dne 16.12.2019 schválila zvýšení ceny pitné a odpadní vody.
Cena stočného ve výši 32,04 Kč/m3 bez DPH, 36,85 Kč/m3 s DPH s účinností 1.1.2020.
Cena pitné vody ve výši 25,81 Kč/m3 bez DPH, 29,69 Kč/m3 s DPH s účinností 1.1.2020.
 
Hana Vitejčková
tajemnice úřadu

více

10. 12. 2019 - Zvýšení ceny pitné vody

Rada města Neveklov dne 18.11.2019 schválila po provedené investici ve vodárně v Jablonné n/Vlt. zvýšení ceny pitné vody  ve výši 25,- Kč/m3 s účinností od posledního odečtu vody.

Hana Vitejčková
tajemnice úřadu

více

archív