Plán rozvoje města Neveklov na období let 2020-2029

Program rozvoje obce je základním strategickým rozvojovým a plánovacím dokumentem obce,
zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Zjednodušeně řečeno se jedná o definování toho, čeho
chce obec v blízké budoucnosti dosáhnout a jak při tom hodlá postupovat. Nejedná se však o dokument
neměnný, naopak musí být průběžně porovnáván se skutečností a aktualizován.
Program rozvoje města Neveklov 2020-2029 byl vytvořen během dubna až prosince 2019 podle metodiky
tvorby programu rozvoje obce, zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky v rámci
projektu „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“
(CZ.1.04/4.1.00/62.00008), financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze
státního rozpočtu České republiky. Tento plán rozvoje města Neveklov vznikl za účelem stanovení
dlouhodobé koncepce rozvoje s ohledem na jeho priority. Součástí plánu je analýza stávající situace,
závěrem analytické části je SWOT analýza. Následuje strategická část – definování strategické vize,
určení základních strategických oblastí rozvoje, cílů v jednotlivých oblastech a způsobů, jak je

naplnit. V rámci zpracování plánu bylo mezi občany a místními spolky provedeno dotazníkové šetření, jehož výsledky jsou zapracovány v analytické části plánu a zohledněny v návrhové, strategické části.

Plán rozvoje města Neveklov v celém znění najdete zde.

Aktuality

18. 12. 2019 - Zvýšení ceny pitné a odpadní vody

Rada města Neveklov dne 16.12.2019 schválila zvýšení ceny pitné a odpadní vody.
Cena stočného ve výši 32,04 Kč/m3 bez DPH, 36,85 Kč/m3 s DPH s účinností 1.1.2020.
Cena pitné vody ve výši 25,81 Kč/m3 bez DPH, 29,69 Kč/m3 s DPH s účinností 1.1.2020.
 
Hana Vitejčková
tajemnice úřadu

více

10. 12. 2019 - Zvýšení ceny pitné vody

Rada města Neveklov dne 18.11.2019 schválila po provedené investici ve vodárně v Jablonné n/Vlt. zvýšení ceny pitné vody  ve výši 25,- Kč/m3 s účinností od posledního odečtu vody.

Hana Vitejčková
tajemnice úřadu

více

archív