Elektronická podatelna

Elektronická adresa

podatelna@neveklov.cz

Datová schránka

mssbcgw

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání

Městský úřad, Náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Neveklov.

Formáty datových zpráv

  • pdf, jpg, html, rtf, doc (veze 95 až 2000), txt
  • kódová stránka 1250, fonty Arial CE nebo Times New Roman CE

Elektronická podatelna je určena pro příjem všech datových zpráv, vyhovujících technickým parametrům, podepsaných zaručeným elektronickým podpisem a pro příjem jiných elektronických dokumentů u nichž právní předpisy elektronický podpis nevyžadují, ale které jsou úředního charakteru (stížnosti, žádosti o informace apod.)

Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným el. podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.

Při dodání elektronické pošty do podatelny jsou zprávy evidovány do elektronického systému spisové služby a podatelna je předává k dalšímu zpracování.

Elektronické podpisy

Ing. Jan Slabý, starosta města

Elektronický podpis podání musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb (datová zpráva obsahuje kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen).

Aktuality

18. 12. 2019 - Zvýšení ceny pitné a odpadní vody

Rada města Neveklov dne 16.12.2019 schválila zvýšení ceny pitné a odpadní vody.
Cena stočného ve výši 32,04 Kč/m3 bez DPH, 36,85 Kč/m3 s DPH s účinností 1.1.2020.
Cena pitné vody ve výši 25,81 Kč/m3 bez DPH, 29,69 Kč/m3 s DPH s účinností 1.1.2020.
 
Hana Vitejčková
tajemnice úřadu

více

10. 12. 2019 - Zvýšení ceny pitné vody

Rada města Neveklov dne 18.11.2019 schválila po provedené investici ve vodárně v Jablonné n/Vlt. zvýšení ceny pitné vody  ve výši 25,- Kč/m3 s účinností od posledního odečtu vody.

Hana Vitejčková
tajemnice úřadu

více

archív