Elektronická podatelna

Elektronická adresa

podatelna@neveklov.cz

Datová schránka

mssbcgw

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání

Městský úřad, Náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Neveklov.

Formáty datových zpráv

  • pdf, jpg, html, rtf, doc (veze 95 až 2000), txt
  • kódová stránka 1250, fonty Arial CE nebo Times New Roman CE

Elektronická podatelna je určena pro příjem všech datových zpráv, vyhovujících technickým parametrům, podepsaných zaručeným elektronickým podpisem a pro příjem jiných elektronických dokumentů u nichž právní předpisy elektronický podpis nevyžadují, ale které jsou úředního charakteru (stížnosti, žádosti o informace apod.)

Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným el. podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.

Při dodání elektronické pošty do podatelny jsou zprávy evidovány do elektronického systému spisové služby a podatelna je předává k dalšímu zpracování.

Elektronické podpisy

Ing. Jan Slabý, starosta města

Elektronický podpis podání musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb (datová zpráva obsahuje kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen).

Aktuality

19. 8. 2019 - Uzavření pokladny

Městský úřad Neveklov oznamuje, že v době od 26.8.2019 do 6.9.2019 bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena pokladna MěÚ Neveklov.

Hana Vitejčková
tajemnice úřadu

více

19. 8. 2019 - Setkání s občany v Jablonné

Na letní dotazníkové šetření (k vyplnění až do konce srpna) navazuje série setkání s občany - další setkání pro obce Jablonná, Jablonka, Nebřich, Koníček, Dalešice proběhne ve čtvrtek 22. 8. 2019 od 18:00 v Restauraci u Melíšků v Jablonné nad Vltavou . Těšíme se na Vás!

více

archív