Občanská sdružení

Občanská sdružení mají na Neveklovsku velkou tradici - spolky a sdružení jsou živá uskupení, která nejen smysluplně naplňují čas svých občanů, ale mnohdy nezištně pomáhají a dělají radost. Mezi nejaktivnější patří:

Sbor dobrovolných hasičů města Neveklov

SDH byl založen roku 1876. Za dobu své činnosti procházel různými obdobími v nichž byly doby, kdy úroveň
práce byla na velmi vysoké úrovni a jindy zase sbor jen ztěží přežíval a zápasil s existenčními problémy. V současné době má sbor 97 členů, z toho 67 mužů a 30 žen. Výjezdovou jednotku tvoří 11 členů, kteří drží v
pravidelných službách nepřetržitou pohotovost a jsou tak schopni kdykoliv zasáhnout.

V roce 2002 se sbor stal poloprofesionální jednotkou s označením JPO II, která na výzvu HZS Benešov vyjíždí k zásahům nejen v obci ale i v rámci celého okresu. Vybavenost jednotky je nyní na velmi dobré úrovni, kdy stále větší nároky na rychlost a kvalitu zásahu byly příčinou zakoupení nového zásahového vozidla CAS 32 Tatra 815 TerrNo1, která plně nahradila již nevyhovují CAS 25 Škodu 706 RTHP. Nedílnou součástí většiny výjezdů je i CAS 32 na podvozku Tatra 148.

V budoucnu bychom dále rádi plnili všechny úkoly, které jsme si před sebe předsevzali: především být k dispozici svým spoluobčanům, chránit jejich životy a majetek a vždy jim jakkoli pomoci. Kontakt na http://www.facebook.com/pages/SBOR-DOBROVOLN%C3%9DCH-HASI%C4%8C%C5%AE-M%C4%9ASTA-NEVEKLOV/273279393163

za SDH Neveklov por. Ing. Pavel Bumbálek

10. skautský oddíl Neveklov

Letos (2012) je tomu přesně 100 let od zrodu českého skautingu. Do kolébky dostal poslání měnit svět k lepšímu. Činí tak každý měsíc 45 000 českých a 40 milionů světových skautů. Je třeba poděkovat v duchu všem, kteří i přes trojí zákaz nacisty a komunisty nesli skautskou myšlenku dál. Více informací o našem programu, družinovkách, výpravách, či táborech naleznete na webových stránkách www.junakneveklov.cz

za 10. skautský oddíl Aleš Fíla

YMCA Neveklov

YMCA Neveklov je občanské sdružení, které v Neveklově provozuje Mateřské centrum, kromě toho pořádá různé jednorázové akce (největší je Dětský den v červnu a Živý Betlém před Vánoci) a také zajišťuje kurzy angličtiny pro veřejnost. Mateřské centrum slouží rodičům malých dětí, kteří se mohou společně s dětmi zúčastňovat různě zaměřených programů, a to každé pondělní a středeční dopoledne mimo školní prázdniny. MC sídlí v šatně kina, nad restaurací Na radnici. Více informací se dozvíte na www.neveklov.ymca.cz  a také na Facebooku

za YMCA Neveklov Mgr. Markéta Doušová

OS Nevenia

OS Nevenia vzniklo koncem roku 2008 a zabírá se širokým spektrem akcí – výsadbou stromů, pořádání vánočních koncertů, naučných besed či tvorbou naučných stezek. V současnosti má 13 členů. Aktuální informace naleznete na našem facebooku: http://www.facebook.com/pages/OS-NEVENIA/347966884741

za OS Nevenia Mgr. Andrea Pitelková

OS Setkání

Občanské sdružení Setkání Neveklov, které vzniklo 23.9.2011 se chce zabývat především obnovou kostelních bran, fary a kostela.

 

SHM Klub Neveklov, z.s. 

Klub sídlí na římskokatolické faře v Neveklově, Komenského 86, provozuje Zahradní klub Dešťovka, který je inspirován pedagogikou lesních mateřských školek a je určen pro děti 3-6 let. Více informací naleznete na www.klubdestovka.cz či na Facebooku: klubdestovka.
SHM (Salesiánské hnutí mládeže) usiluje o vytváření podmínek pro všestranný rozvoj dětí a mládeže. Dále se zaměřuje na podporu rodin s dětmi a na podporu mladých vychovatelů pracujících s dětmi a mládeží. Při své činnosti vychází SHM z principů salesiánské pedagogiky Dona Boska.


za SHM Klub Neveklov, z.s. Mgr. Veronika van der Ent

Aktuality

18. 12. 2019 - Zvýšení ceny pitné a odpadní vody

Rada města Neveklov dne 16.12.2019 schválila zvýšení ceny pitné a odpadní vody.
Cena stočného ve výši 32,04 Kč/m3 bez DPH, 36,85 Kč/m3 s DPH s účinností 1.1.2020.
Cena pitné vody ve výši 25,81 Kč/m3 bez DPH, 29,69 Kč/m3 s DPH s účinností 1.1.2020.
 
Hana Vitejčková
tajemnice úřadu

více

10. 12. 2019 - Zvýšení ceny pitné vody

Rada města Neveklov dne 18.11.2019 schválila po provedené investici ve vodárně v Jablonné n/Vlt. zvýšení ceny pitné vody  ve výši 25,- Kč/m3 s účinností od posledního odečtu vody.

Hana Vitejčková
tajemnice úřadu

více

archív