trhyFarmářské trhy v Neveklově


Od května 2014 se i v našem městě konají farmářské trhy, kterým je vyhrazena pravidelně druhá nebo třetí sobota dopoledne v měsíci a to od května do října kalendářního roku. Trhy úspěšně pořádal do roku 2016 neveklovský obchod Bio Rozmarýnka, v roce 2017 je převzalo Informační centrum Města Neveklov.  

                          


TRŽNÍ ŘÁD NEVEKLOVSKÝCH FARMÁŘSKÝCH TRHŮ

Místo konání: Náměstí Jana Heřmana - parkoviště u infocentra

Pořadatel: Město Neveklov, Informační centrum, IČ 00232386

Termíny trhů v roce 2018: 
květen - říjen, 3. sobota v měsíci 8:00-11:30 (19. 5., 16. 6., 21. 7., 18. 8., 15. 9., 20. 10.)
                                         

Prodávaný sortiment:

 1. Regionální výpěstky – ovoce, zelenina, květiny, keře, stromky, obiloviny, olejniny.
 2. Výrobky regionálních producentů – mléčné výrobky, masné výrobky, uzenářské výrobky, vína, mošty, marmelády, pekařské výrobky, vejce, ryby apod.
 3. Rukodělné výrobky – keramika, ruční svíčky, košíky apod. – nesmí se jednat pouze o prodej, ale prodej vlastních výrobků.
 4. Palivové dřevo, pelety, brikety od regionálních producentů.

Regionálním producentem se rozumí takový, který působí na Benešovsku, Sedlčansku a okolí.

Kdo smí prodávat:

 1. Fyzické a právnické osoby na základě živnostenského listu, vztahujícímu se k prodávanému sortimentu.
 2. Fyzické osoby, které prodávají tzv. zahrádkářské přebytky.
 3. Fyzické a právnické osoby, které se zabývají rukodělnými činnostmi (drátkování, keramika, pletení košíků, ruční výroba svíček, řezbářství, kovářství apod.)

Práva provozovatele:

 1. Provozovatel má právo povolit prodej i dalším prodejcům.
 2. Provozovatel má právo nepovolit prodej prodejci, který nesplňuje podmínky farmářských trhů, nebo porušuje živnostenský zákon nebo hygienické předpisy.
 3. Provozovatel má právo nepovolit prodej prodejci, který poškozuje dobré jméno farmářských trhů, provozovatele nebo obce, kde se farmářské trhy konají.

Způsob prodeje, povinnosti prodejců:

 1. Prodejní místo určí prodejci správce.
 2. Prodejci prodávají zboží svým jménem a na své nebezpečí.
 3. Prodejci prodávají zboží ve svých stáncích, ze svého prodejního zařízení – prodejní auto.
 4. Prodejce připraví své prodejní místo v době od 7 – 8 hodin a prodejní místo opustí až po ukončení trhů ve 12 hodin, tak aby mezi návštěvníky neprojížděla auta apod.
 5. Prodejní stánek nebo prodejní místo musí mít každý prodejce označené. Označením se myslí obchodní jméno nebo jméno fyzické osoby, IČ ( v případě, že bylo přiděleno), místo původu prodávaného zboží.
 6. Prodávané zboží bude vždy zřetelně označeno cenou.
 7. Pokud to jiné předpisy vyžadují, bude zboží zřetelně označeno dobou použitelnosti.
 8. Prodávající bude mít k dispozici:
 • zdravotní průkaz, pokud to hygienické předpisy vyžadují
 • pokud jsou prodávány vlastní výrobky živočišného původu, pak doklad o registraci provozovny
 • prodejci biopotravin či bioproduktů zajistí označení výrobků na obalu logem „zelené zebry“ nebo budou mít viditelně umístěno oprávnění (certifikaci) k používání značky „bio“.
 1. Prodejce je povinen dodržovat provozní řád trhů a obsadit takové tržní místo nebo stánek, které mu bylo přiděleno. Po skončení trhu je prodejce odpovědný za úklid prostoru bezprostředně v okolí svého prodeje.
 2. Prodejce je povinen dodržovat „Desatero státní veterinární správy k prodeji na farmářských trzích“ – příloha č.1 tržního řádu.
 3. Farmářský trh se řídí obecným „Kodexem farmářských trhů“ – příloha č.2 tržního řádu.

Poplatek za pronájem: 100 Kč

WC a pitná voda: veřejné WC na náměstí

Přípojka elektřiny : prodejci mají k dispozici připojení 220 V

Otevírací doba: 8,00 -11,30 hodin

Správa tržiště: Město Neveklov

Kontakt na pořadatele: 605 106 256