3. 9. 2018

Od září 2018 nově zajištěn sběr použitého kuchyňského oleje

Město Neveklov uzavřelo smlouvu na likvidaci použitého kuchyňského oleje z domácností (rostlinný olej a tuk!!!). Od září tak mohou občané přinášet přepálené oleje v PET lahvích na místo, kde budou sběrné nádoby – popelnice s otvorem pro vhoz PET lahve. Odvoz odpadu bude prováděn ze strany poskytovatele pravidelně 1x měsíčně, v případě potřeby i častěji. Sběrné nádoby o objemu 240 l jsou opatřeny logem a umístěny na vytipovaných sběrných místech, kde se v současnosti již nacházejí kontejnery na tříděný odpad a jejich rozmístění může být dle potřeby změněno.

Sběrná místa  nádob na sběr jedlých tuků a olejů

Neveklov – parkoviště u MěÚ
Neveklov – u sokolovny č. p. 296
Neveklov – zdravotní středisko
Neveklov – dvůr u č. p. 72
Jablonná – náves před č. p. 22
Bělice
Přibyšice
Zádolí – náves
Mlékovice

SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE

Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost vaší kanalizace. Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou pro vaši obec zajišťuje firma Černohlávek oil

Do sběrné nádoby:

PATŘÍ:             - přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích
NEPATŘÍ:        -
směsný (komunální) odpad
                         - živočišné tuky (sádlo, lůj)
                         - motorový olej
                         - plast (krom lahví s olejem)
                         - sklo
                         - papír
                         - nápojové kartony (europack)
                         - baterie, elektromateriál
                         - textil a obuv
                         - biologický odpad
                         - zdravotnický materiál

Pokyny při úniku oleje:

Pokud zjistíte únik oleje:
1. Stabilizujte nádobu pro přímý únik oleje z nádoby
2. Zasypte postižené místo savým materiálem (písek)
3. Oznamte vzniklou situaci na uvedená telefonní čísla: 
                      1. Firma Libor Černohlávek – 777 113 306
                      2. Městský úřad 
                      3. Tísňovou linku 112 – (nahlaste rozlití použitého rostlinného oleje – kód odpadu 20 01 25)

Aktuality

20. 3. 2019 - Nabídka pracovní činnosti

Nabídka pracovní činnosti

více

15. 3. 2019 - Oznámení ČEZ

Oznámení ČEZ o plánované odstávce

více

archív