3. 9. 2018

Od září 2018 nově zajištěn sběr použitého kuchyňského oleje

Město Neveklov uzavřelo smlouvu na likvidaci použitého kuchyňského oleje z domácností (rostlinný olej a tuk!!!). Od září tak mohou občané přinášet přepálené oleje v PET lahvích na místo, kde budou sběrné nádoby – popelnice s otvorem pro vhoz PET lahve. Odvoz odpadu bude prováděn ze strany poskytovatele pravidelně 1x měsíčně, v případě potřeby i častěji. Sběrné nádoby o objemu 240 l jsou opatřeny logem a umístěny na vytipovaných sběrných místech, kde se v současnosti již nacházejí kontejnery na tříděný odpad a jejich rozmístění může být dle potřeby změněno.

Sběrná místa  nádob na sběr jedlých tuků a olejů

Neveklov – parkoviště u MěÚ
Neveklov – u sokolovny č. p. 296
Neveklov – zdravotní středisko
Neveklov – dvůr u č. p. 72
Jablonná – náves před č. p. 22
Bělice
Přibyšice
Zádolí – náves
Mlékovice

SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE

Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost vaší kanalizace. Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou pro vaši obec zajišťuje firma Černohlávek oil

Do sběrné nádoby:

PATŘÍ:             - přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích
NEPATŘÍ:        -
směsný (komunální) odpad
                         - živočišné tuky (sádlo, lůj)
                         - motorový olej
                         - plast (krom lahví s olejem)
                         - sklo
                         - papír
                         - nápojové kartony (europack)
                         - baterie, elektromateriál
                         - textil a obuv
                         - biologický odpad
                         - zdravotnický materiál

Pokyny při úniku oleje:

Pokud zjistíte únik oleje:
1. Stabilizujte nádobu pro přímý únik oleje z nádoby
2. Zasypte postižené místo savým materiálem (písek)
3. Oznamte vzniklou situaci na uvedená telefonní čísla: 
                      1. Firma Libor Černohlávek – 777 113 306
                      2. Městský úřad 
                      3. Tísňovou linku 112 – (nahlaste rozlití použitého rostlinného oleje – kód odpadu 20 01 25)

Aktuality

27. 6. 2019 - Dotazník pro obyvatele Neveklovska

Vážení občané,
níže naleznete dotazník pro obyvatele Neveklovska, který bude sloužit jako podklad pro Program rozvoje obce. Dotazník může vyplnit osoba starší 15ti let do konce srpna 2019. Děkujeme za pomoc s vyplněním dotazníku. 
https://www.survio.com/survey/d/R5C5J1S4G8K5P9A7B

Za realizační tým Jana Mužíková, místostarostkavíce

26. 6. 2019 - Uzavření úřadu

Z technických důvodů je dnes 26.6.2019 městský úřad od 14,00 hod. uzavřen.

Hana Vitejčková
tajemnice úřadu

více

archív